Klassieke Dans (vanaf groep 3)

Door middel van grondoefeningen en bewegingsoefeningen aan de barre wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de coördinatie, souplesse en creativiteit bij kinderen. Improvisatie en ritmisch bewegen spelen hierbij een grote rol.

De onderverdeling in Klassieke Dans I, II en III heeft betrekking op leeftijd,
motorische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling.

Kijk voor het overige aanbod op de pagina Lessen.